Στο πλαίσιο των επιπλέον υπηρεσιών της θερμοκοιτίδας μας «Αgora World BusinessCenter», η ILF Consulting παρέχει στους συνεργάτες μας τις εξής υπηρεσίες:

 • Επιδοτήσεις και Χρηματοδοτικά Εργαλεία
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες/ Υπηρεσίες
 • Οικονομικές Συμβουλές
 • Νομικές Συμβουλές
 • Υπηρεσίες Mentoring
 • Υπηρεσίες Marketing
 • Υπηρεσίες Coaching
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Αναδιάρθρωσης Επιχειρήσεων
 • Συμβουλευτική GDPR/ Υπηρεσίες Πιστοποίησης
 • Λογιστικές Υπηρεσίες, Λογιστική κάλυψη
 • Φορολογικό Consulting / Φοροτεχνικές λύσεις και προτάσεις

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ILFconsult.com

Club Members of Agora W.B.C. by ILFconsulting