Για γραφειακούς χώρους προσαρμοσμένους στις ανάγκες σας, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα για να φτιάξουμε το πακέτο δομών, εξοπλισμού και υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται σε αυτές.

Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας γραφειακών χώρων με πάνω από τρεις θέσεις εργασίας και χώρων από 40τμ έως 300τμ.

Club Members of Agora W.B.C. by ILFconsulting